18006952_10_1280x1024_okazja-obnizka-o-pol-miliona-260-m2-390-m2-calk-_rev001