19811236_1_1280x1024_palac-dom-grunt-rolny-72-ha-budynki-gospodarcze-mysliborski_rev007