19811236_3_1280x1024_palac-dom-grunt-rolny-72-ha-budynki-gospodarcze-domy_rev007