24009156_3_1280x1024_4-pokoje-85m2-nowe-miasto-bezposrednio-mieszkania