11346668_5_1280x1024_mieszkanie-loft-u-scheiblera-parking-w-garazu-podz-lodzkie