9930164_3_1280x1024_lux-starowka-plbankowy-metro-loggia-mieszkania