18461744_3_1280x1024_mokotowska-plzbawiciela-metro-politechnika-lux-mieszkania